skip to Main Content

Inspiration til kontoret

Når kontoret skal indrettes, er det vigtigt at have mennesket i centrum. Der skal tages hensyn til kroppen og dens funktioner. Det afspejler alle vores kontorindretninger, da vi ved fra forskning, at bevægelse giver velvære, der påvirker din arbejdsdag positivt.

Gentænkningen af den traditionelle arbejdsplads er i fuld gang. Breakout spaces der repræsenterer rummet fra et sted til et andet har aldrig været mere relevante. I den verden vi lever i nu, skal arbejdspladsen give plads til områder med andre aktiviteter end koncentreret arbejde, som opmuntrer medarbejderne til at komme ind på arbejdspladsen. Rum, hvor man skal engagere sig, samarbejde og trives. Rum med en fleksibel og funktionel tilgang som tilpasser sig alle arbejdsdagenes basale behov. Heldigvis er det, det vi skaber. Multifunktionelle møbelløsninger. Breakout spaces blev tidligere betragtet som sekundære og alternative områder på arbejdspladsen.

Vi tror på, at nutidens Breakout spaces er ligeså vigtige som skriveborde og kontorstole. Det er vigtigt, at fokusere på Breakout spaces som et socialt rum, hvor medarbejderne naturligt strømmer til og fra. Breakout spaces burde være primære, hvis du spørger os. Vi kalder disse rum for In-Between Spaces.

Et stærkt udtryk giver et stærkt indtryk

Vi tror på, at man kan fortælle virksomhedens historie, skabe kultur og fælleskab for både medarbejdere og gæster gennem indretningen. Branding opstår, når virksomheden gentager sig selv. Når der bliver sagt det samme, leveret det samme, vist det samme og gjort det samme – igen og igen. Så får man et stærkt brand med tiden, som kunderne kan huske. Der skal være den røde tråd igennem hele forretningen.

Her er indretningen af virksomhedens lokaler ofte en af synderne til, hvorfor virksomhedens brand aldrig helt formår at opnå den fulde brandværdi effekt. Der findes mange virksomheder, som er knalddygtige til deres arbejde, designe deres hjemmeside og strømline deres kommunikation. Her fremstår de super professionelle med klare budskaber.

Men når kunderne så besøger deres forretning eller kontor, så bliver de ofte mødt med kedelige skriveborde, tarvelig belysning der får farven i rummet til at virke dystre og møbler, der bare er stillet lidt tilfældigt og rodet rundt i rummet. Det er klart, at det efterlader et dårligt førstehåndsindtryk hos kunderne. Der opstår en mismatch mellem hjemmesiden og forretningen. Det kan skade din virksomheds brand og i værste tilfælde skræmme kunderne væk.

TREND

Fremtidens arbejdsplads er hybrid

Under Covid-19 var der mange der arbejdede hjemmefra. Efter coronakrisen ser tendensen ud til at fortsætte. Flere virksomheder er blevet ret positivt overrasket over de mange gode gevinster, der er ved hjemmearbejde. Det har både gavnet medarbejderne og arbejdsgiverne.

Det er slut med at sammenligne kontortid med effektivitet
I stedet har virksomheden rykket fokus over på nogle andre parametre, såsom det leverede arbejde og effekten heraf. Det handler ikke mere om, hvor eller hvornår arbejdsopgaven skal udføres, men det handler mere at få løst opgaven. Flere medarbejdere giver også udtryk for at de ønsker at arbejde mere hjemme, da det giver dem mere fleksibilitet, ro og mere tid sammen med familien i hverdagen. Vi ved jo at glade og tilfredse medarbejdere er mindre stressede og det giver færre sygedage.

Teknologiudviklingen og Covid-19 har ændret vores måde at arbejde på
Vi er ikke længere geografisk bundet, hvilket gør det nemmere for virksomheder at ansætte talentfulde medarbejdere fra hele verden. Men desværre giver det også andre udfordringer for virksomheden såsom at finde og fastholde de dygtige talenter. Her skal virksomheden være kreative for at kunne skabe en attraktiv arbejdsplads. Personalegoder er ikke længere bare gratis kaffe og frokostordninger, men handler i stedet mere om, hvor fleksible og hybride virksomheden er.

Kontorlandskabet har ændret sig drastisk gennem årerne. Især efter coronakrisen har der været behov for at nytænke det hele igen, da behovet for en fysisk arbejdsplads har ændret sig. Det traditionelle kontorindretning er langsomt udvisket, hvor krav til standardiserede løsninger og faste mødetidspunkter er noget, der hører til fortiden.

Vi ved alle, at designet og indretningen i det rum, som vi arbejder i kan påvirke vores humør. Videnskab om miljøpsykologi fokuserer på netop dette emne og vigtigheden heraf. Rum på arbejdspladsen skal faciliterer mange former for aktiviteter. De er ikke blot rum for rummets skyld eller virksomhedens ansigt udadtil. Vi ser rum som dynamiske multifunktionelle områder, hvor kolleger samarbejder, socialiserer, lærer og deler viden.

Undersøgelser viser, at medarbejdere kun bruger gennemsnitligt 30-55% af deres tid dagligt ved deres skrivebord. Resten af tiden bliver brugt i mødet eller i samarbejde med kolleger væk fra skrivebordet. En markant stigende del bliver også brugt på at arbejde hjemmefra, og lige nu – mere end nogensinde – gennemgår det private rum ved en traditionel skrivebordsplads markante ændringer. Hvor Break Out Spaces tidligere blev anset som en alternativ plads til den primære placering ved skrivebordet, hævder vi, at disse rum nu i stigende grad bliver en væsentlig nødvendighed til hybride arbejdsstile. In-between spaces er flyttet op på prioritetslisten, når vi designer og planlægger arbejdspladser. Kilde (Rum i arbejde – Andersen & Christensen; 2015: 11-15)

Der skal fokuseres mere på opgavebaseret indretning frem for en standardløsning

Det fysiske arbejdsplads skal ikke være et sted, hvor medarbejderen skal sidde passiv på kontoret og modtage informationer. Der skal skabes levende miljøer, der opfordrer til dialog og kreativitet. Det skal give mening at møde fysisk op på kontoret.

I storrumskontorer kan du med fordel indrette det i zoner. Udform arbejdspladsen med mange forskellige miljøer og funktioner som for eksempel delearbejdspladser, aktivitetszoner, stillezoner, projektzoner og massere af mødelokaler. Især de yngste generationer forventer, at der er mere free-flowing arbejdsmiljø, der kan tilgodese deres individuelle arbejdsbehov. På en enkelt arbejdsdag er det ikke uvant at der kan opstå mange forskellige aktiviteter. Det kan være aktiviteter der kræver mulighed for samarbejde, projektarbejde, kreativ udfoldelse eller mulighed for arbejdsro og fordybelse. Kontorindretningen skal kunne opfylde alles behov. Fremtidens kontorindretning skal kunne rumme og give mulighed for alle de forskellige aktiviteter og tilgodese de enkelte medarbejders behov.

TREND

Invitér naturen indenfor og få et godt indeklima og arbejdsmiljø

Flere forskningsundersøgelser har vist, at grønne planter formindsker stress, øger motivationen og forbedrer indeklimaet væsentligt. Da vi opholder os hovedsageligt indendørs det meste af arbejdstiden, er indeklimaet ret vigtigt at fokusere på, når medarbejdertrivslen og produktiviteten skal opretholdes.

En naturlig måde hvorpå indeklimaet kan forbedres er ved, at indrette kontoret med planter og blomster. Grønt spiller en væsentlig rolle i at formidle et behageligt og roligt miljø. Støjniveauet forbedres, kuldioxid reduceres og luftfugtighed forøges. Alt det er med til at forbedre indeklimaet på kontoret.

Løft dine planter til nye spændende højder

Tør du tænke ud af boksen? For det gør vi. Vi stræber efter det unikke og individuelle frem for det ordinære. Man behøver ikke kun at nøjes med at have planter stående på gulvet. Faktisk kan du have planterne lige der, hvor du arbejdet. For eksempel kan du placere planterne op over skrivebordet. På denne måde får du forbedret indeklimaet og udnyttet kvadratmeterne fuldt ud i rummet.

Skab en kontrastfuldt og personligt udtryk i kontorindretningen

Med en blomsterkasse ved hvert skrivebord, giver det medarbejderen rig mulighed for enten at opbevare deres ting, fylde den op med grønne planter – eller begge dele.

Bring naturens farver og former ind i kontorindretningen

Vores omgivelser påvirker os. Når kontorindretningen udgør vores omgivelser i hverdagen, så er det afgørende at alle elementer i rummet er med til at inspirere og motivere os. Vi har brug for de bedste rammer for at kunne performe godt i vores arbejde. Det handler om at skabe en levende kontorindretning, hvor der er plads til forskellige individer.

Mange snakker om at invitere naturen ind. Det anbefaler vi også. Fremtidens kontorindretninger behøver ikke nødvendigvis være rene botaniske haver. Her skal du tage det bedste elementer fra naturen og få det inkorporeret i kontorindretningen på en hensigtsmæssige måde. Det giver en solid udgangspunkt for en god kontorindretning, som man kan bygge videre på med forskellige indretningselementer og møbler.

Når der skal skabes rolige og fredfyldte kontorindretninger, så spiller farverne en stor rolle. Studier viser at de kraftige farver som rød og gul kan øge blodtrykket og stresshormonerne. Vi ønsker sjældent en stressfremkaldende indretning, og derfor anbefaler vi at kigge over i naturens mere fredfyldte farvepalette som blå, brun og grøn.

Det er ikke kun farver, du kan lade dig blive inspireret af naturen. Kigger du godt efter, er der flere spændende former og udtryk, du kan bruge i din kontorindretning. Der er ikke mange skarpe kanter at finde i naturen. Derfor er det vores erfaring at bløde former virker mere beroligende end skarpe kanter, hvilket er genialt til at skabe den behagelig kontorindretning.